Javne nabavke

Nabavka medicinske opreme za potrebe KBC "Zvezdara"

- Konkursna dokumentacija, 31.10.2018.g

- Poziv za podnošenje ponuda, 31.10.2018.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1, 07.11.2018.g

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 07.11.2018.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2, 19.11.2018.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 3, 23.11.2018.g

- Konkursna dokumentacija sa DRUGOM izmenom i dopunom, 23.11.2018.g

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 23.11.2018.g

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za partiju br. 1, 26.11.2018. g.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 4, 26.11.2018.g.

- Konkursna dokumentacija sa TREĆOM izmenom i dopunom, 26.11.2018.g.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 26.11.2018.g.

- Odluka o dodeli ugovora, 07.12.2018.g

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 25.12.2018.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 25.12.2018.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 25.12.2018.godine

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 06.02.2019.g

- Izmenjena i dopunjena verzija konkursne dokumentacije u skladu sa Rešenjem RK, 06.02.2019.g

- Појашњење конкурсне документације, 14.02.2019.г

-- Odluka o dodeli ugovora za part. 1 - sterilizator,  28.02.2019.g

- Обавештење о закљученом Уговору, 14.03.2019.године