Javne nabavke

Редован сервис и поправка „Драгер“ медицинских апарата

- Конкурсна документација, 13.07.2018. год.

- Позив за подношење понуда, 13.07.2018. год.

- Питања и одговори, 19.07.2018. год.

- Конкурсна документација са првом изменом и допуном, 19.07.2018. год.

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 19.07.2018. год.

- Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 23.07.2018. год.

- Одлука о додели уговора, 31.10.2018. год.

- Обавештење о закљученом Уговору, 14.11.2018.године