Javne nabavke

Потрошни материјал за гасне анализаторе Siemens RapidPoint 500

- Konkursna dokumentacija, 05.04.2018.g

- Poziv za podnošenje ponuda, 05.04.2018.g

- Odgovor Naručioca po zahtevu za pojašnjenjem, 23.04.2018.g

- Odluka o dodeli ugovora, 10.05.2018. g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.05.2018.godine