Javne nabavke

Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo

- Konkursna dokumentacija, 28.12.2017.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 28.12.2017. god.

- Odluka o obustavi postupka, 08.01.2018. god.

- Obaveštenje o obustavi postupka, 16.01.2018. god.