Javne nabavke

Nadzor funkcionisanja integrisanog informacionog sistema KBC "Zvezdara"

- Konkursna dokumentacija, 16.10.2017. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 16.10.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 26.10.2017.god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.11.2017.godine