Javne nabavke

Набавка дигиталног мобилног рендген апарата

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za podnošenje ponuda

- Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije,  17.10.2017.g

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 17.10.2017.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije, 26.10.2017.g

- Odluka o dodeli ugovora, 03.11.2017.g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-28.11.2017.godine