Javne nabavke

PP D - 06/17 Hirurški konci

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 21.09.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 21.09.2017. god.

- Pitanja i odgovori, 25.09.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 25.09.2017. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 25.09.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 13.10.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.10.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-30.10.2017.godine