Javne nabavke

Потрошни канцеларијски материјал ЈН ОП Д-18/17

Конкурсна документација , ЈН ОП Д -18/17

Позив, 24.08.2017.г.

- Измена кон.документације 30.08.2017.г

-Питање - одговор 30.08.2017.г.

 -Питање - одговор 04.09.2017.г

- Koнкурсна документација 07.09.2017.г.

- Обавештење о продужењу рока 07.09.2017.г.

- Питање - одговор 07.09.2017.г.

-Oдлука о обустави поступка ЈН ОП Д 18-17

-Oбавештење о обустави поступка јавне набавке 03 10.2017.