Javne nabavke

PP D-03/17 Specifičan medicinski potrošni materijal za očno, hirurgiju, urologiju, nefrologiju, gastroenterologiju, ginekologiju i anesteziju

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 30.05.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 30.05.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 13.06.2017. god.

- Odluka o obustavi pregovaračkog postupka za partije 1,2,3,4,5,6,7,8,11,15. i 17,  13.06.2017.god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Neomedica d.o.o. Novi Sad 22.06.2017.g.

 - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Iris očna protetika , 30.06.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-05.07.2017.godine