Javne nabavke

Физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ "Звездара"

- Konkursna dokumentacija, 27.03.2017.g

- Poziv za podnošenje ponuda, 27.03.2017.g

- Одлука о додели уговора, 19.04.2017.г

- Oбавештење о закљученом Уговору, 04.05.2017.г.