Javne nabavke

Medicinski potrošni materijal, hemikalije i reagensi za laboratoriju, transfuziju i patologiju

- Konkursna dokumentacija, 24.03.2017. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 24.03.2017. god.

- Pitanja i odgovori, 13.04.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 13.04.2017.god.

- Pitanja i odgovori, 20.04.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom, 20.04.2017. god.

- Obaveštenje o produženju roka, 20.04.2017. god.

- Pitanja i odgovori, 27.04.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 29.05.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-07.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-07.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-13.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru  VICOR - 21.06.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Biognost 21.06.2017

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru ELITECH SR 

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru -YUNYCOM

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - Novos 22.06.2017.g.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - Vivogen, 22.06.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - Galen -Fokus, 22.06.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - PROMEDIA, 22.06.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - Flora komerc, 23.06.2017.g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI CHEM ,28.06.2017.g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Superlab, 30.06.2017.g.