Javne nabavke

Rendgen filmovi i operativno -dijagnostički materijal za urologiju

-Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

- Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

- odluka o dodeli ugovora

- obaveštenje o zaključenom ugovoru

- obaveštenje o zaključenom ugovoru

- obaveštenje o zaključenom ugovoru

- obaveštenje o zaključenom ugovoru

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima

obaveštenje o zaključenim ugovorima