Javne nabavke

PP 17/16 - Sanitetski i medicinski potrošni materijal II

- Obaveštenje o pokretanju postupka, 18.01.2017.god.

- Konkursna dokumentacija, 18.01.2017. god.

- Odluka o obustavi postupka,  30.01.2017. god.

- Obaveštenje o obustavi postupka, 10.02.2017.god.