Javne nabavke

Materijal za dijalizu-dijalizatori, zajednički materijal, materijal po tipu mašine

- Poziv za podnošenje ponuda, 25.11.2016.godine

- Pojašnjenje konk.dok. 2 - 05.12.2016.g

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom, 05.12.2016.g

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 05.12.2016.g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pitanja i odgovori, 08.12.2016. g

- Odluka o dodeli ugovora, 09.01.2017.g

- Odluka o dodeli ugovora za partije 30. i 31., 18.01.2017.g

- Obaveštenje o uloženom ZZP za partiju 14, 19.01.2017.g

- Obaveštenje o uloženom ZZP za partiju 4, 19.01.20

- Konkursna dokumentacija, 25.11.2016.godine

- Pitanja i odgovori, 02.12.2016. godine

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 02.12.2016. godine

- Odluka o obustavi postupka javne nabavke 31.01.2017.god.17.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist 08.02.2017.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Phoenix Pharma, 09.02.2017.g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Beocompass, 10.02.2017. g.

- Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 34, 13.02.2017. g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-21.02.2017.godine

- Обавештење о закљученом Уговору Екотраде Бг- 01.03.2017.г.

-Odluka o dodeli Ugovora za partiju br.14-31.03.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 13.04.2017. godine

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 04.05.2017. god.