Javne nabavke

Sanitetski i medicinski potrošni materijal II

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

- Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom

- Pitanja i odgovori

- Pitanja i odgovori

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom

-Pitanja i odgovori

- Konkursna dokumentacija sa trećom izmenom i dopunom

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

-Odluka o dodeli Ugovora-30.12.2016.godine

-Odluka o obustavi za partije 21, 22, 34, 37, 39, 46, 47, 48- 30.12.2016.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-17.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-23.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-23.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-25.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - 03.02.2017. godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - 17.02.2017. god.