Javne nabavke

Redovan godišnji servis i popravke vozila JNMV U 09/16

- Poziv za podnošenje ponuda, 10.08.2016.god.

-Konkursna dokumentacija, 10.08.2016.god.

- Odluka o obustavi postupka, 01.09.2016.god

-Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 05.09.2016. god