Javne nabavke

Potrošni materijal, hemikalije i reagensi za laboratoriju, transfuziju i patologiju

- Obaveštenje o pokretanju PP bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 24.06.2016. god

-Konkursna dokumentacija PP D-07/16 - 24.06.2016. god

-Obaveštenje produženju roka za podnošenje ponuda, 28.06.2016. god

-Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom, 28.06.2016. god

-Odluka o dodeli ugovora, 15.07.2016. god

-Odluka o obustavi postupka, 15.07.2016. god

-Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 26.07.2016. god

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-04.08.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-04.08.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-08.08.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-11.08.2016.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.08.2016.