Javne nabavke

Sanitetski i medicinski potrošni materijal

-Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 07.06.2016. god

- Konkursna dokumentacija PP D-06/16, 07.06.2016. god

-Pitanaj i odgovori - 10.06.2016. god.

-Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 10-06.2016. god.

-Obaveštenje  o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.06.2016. god

-Odluka o dodeli Ugovora - 24.06.2016. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-12.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-15.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.07.2016.