Javne nabavke

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za podnošenje ponuda

 - Pitanja i odgovori -23.05.2016.

 - Konkursna dokumentacija - 23.05.2016.

 - Pitanja i odgovori- 30.05.2016.

- Konkursna dokumentacija 30.05.2016.

- Pitanja i odgovori - 06.06.2016.

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 06.06.2016.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

- Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.07.2016.

-Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.07.2016.

-Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.07.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-02.08.2016.

-Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru-02.08.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-08.08.2016.