Javne nabavke

Реагенси за одређивање ТРОПОНИНА

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli Ugovora - 04.05.2016. god

- Obaveštenje o zaklj. Ugov. Eurodijagnostika-13.05.2016