Javne nabavke

Редован годишњи сервис и поправке УПС-ева

- Конкурсна документација

- Позив за достављање понуда 18.04.2016

-Обавештење о продужетку рока У-02-16

-Oдлука о додели Уговора 09.05.2016 г.

- Обавештење о закљученом Уговору- 19.05.2016.г