Javne nabavke

Funkcionalno ispitivavanje PP centrala u objektima KBC"Zvezdara"

Poziv za dostavljanje ponuda 16.03.2016

Konkursna dokum. U01/16 16.03.2016

-Оbavešt. o zaključenom Ugovoru 19.05.2016

- Оbaveštenje o zaključenom ug.Eko ALARM - 23.05.2016