Javne nabavke

Potrošni materijal za sve endoskopske jedinice KBC "Zvezdara" na godišnjem nivou

Poziv za podnošenje ponuda - 16.03.2016

Konkursna dokumentacija - 16.03.2016.

Obaveštenje o izmenama i dopunama konk.dok

Izmena i dopuna konkursne dokumentac

Odgovor na pitanje 1

Odluka o dodeli Ugovora - 09.05.2016. god

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- 15.06.2016.god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.06.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru -Olympus 16.06