Javne nabavke

Keтриџи и остали потрошни материјал за рад гасног анализатора ГЕМ ПРЕМИЕР 3000

-Конкурсна документација ПП Д 01-16

-Обавештење о покретању преговарачког поступка 01-16

-Oдлука о додели уговора ПП Д 01-16

- Обавештење о закљученом Уговору 18.03.2016 г.