Javne nabavke

Кохлеарни импланти са говорним процесором за потребе КБЦ „Звездара“

poziv 25.12.2015.

konkursna dok. 25.12.2015. g.

-Измена конкурсне документације-28.12.2015.

-Одлука о додели Уговора-18.02.2016.год.

-Обавештење о закљученом Уговору-07.03.2016.