Javne nabavke

Хируршки конци, по партијама за годишње потребе КБЦ"Звездара",ЈН Д-24/15,ОРН:33140000

-Позив за подношење понуда-07.12.2015.

-Конкурсна документација-07.12.2015.

- Конкурсна документација 21.12.2015.г.

-Одлука о додели Уговора-04.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.02.2016.