Javne nabavke

Надзор функционисања интегрисаног информационог система КБЦа „Звездара“

Poziv 07.10.2015.

Konkursna dokumentacija 07.10.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору-29.10.2015.