Javne nabavke

Redovno godišnje održavanje i popravke medicinskih aparata marke Schiller, za potrebe KBC “Zvezdara”, redni broj JNMV U-15/15

- Poziv za podnošenje ponuda - 29.08.2015. godine;

- Konkursna dokumentacija - 29.08.2015. godine; 

- obaveštenje o produžetku roka - 04.05.2015. g.

- konkursna dok. 04.08.2015. g

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-25.09.2015.