Javne nabavke

СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ГАСНОГ СТЕРИЛИЗАТОРА, ПАРНИХ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА: 1. ГЕТИНГ 2. ПАРНИ 3. СУВИ 4., ГАСНИ

POZIV 07.07.2015.G.

KOKURSNA DOK. 27.07.2015.G

-Oбавештење о закљученом Уговору-09.10.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору-09.10.2015.

-Oбавештење о закљученом Уговору-07.10.2015.