Javne nabavke

Sredstva za dezinfekciju po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN PP- D-11/15

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 20.07.2015. godina;

- odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 07.08.2015. godine

-Obaveštenje  o zaključenom Ugovoru-28.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-28.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-28.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovru-28.09.2015.