Javne nabavke

Nova javna nabakaKанцеларијски материјал, по партијама за годишње потребе КБЦ"Звездара",ПП-Д-08/15,ОРН:22800000,30192000

-Позив за достављање понуда-14.07.2015.

-Конкурсна документација -14.07.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-25.09.2015.