Javne nabavke

Redovan godišnji servis i popravke „Drager“ medicinskih aparata u objektima KBC-a „Zvezdara“, redni broj JNMV U-05/15

1. Poziv za podnošenje ponuda - 29.04.2015. godine

2. Konkursna dokumentacija - 29.04.2015. godine

3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - 04.05.2015. godine

4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 04.05.2015. godine

5. Obaveštenje o produžetku roku za podnošenje ponude - 04.05.2015. godine

6. pitanja i odgovori vezani za konkursnu dok. - 06.05.2015. god.

7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 08.05.2015. godine

8. Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda - 09.07.2015. godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-25.09.2015.