Javne nabavke

Materijal za sterilizaciju infektivnog otpada JN-D-09/15

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. konkursna dok 01.04.2015.g.

4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - za partiju br. 13

-Oбавештење о закљученом Уговору-23.07.2015.

-Обавештење о закљученом уговору-23.07.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.07.2015.