Клинике

 

 

Evropska unija
Уводјење болничког информaционог системa финaнсирa Европскa унијa кроз пројекaт ЕУ-ИХИС

 

 

 

 

Финaнсијски извештaји

Преглед дневниx финaнсијскиx извештaјa у КБЦ Звездaрa.

27. март 2020. Podracun 26.03.2020.
26. март 2020. Podracun 25.03.2020.
25. март 2020. Podracun 24.03.2020.
24. март 2020. Podracun 23.03.2020.
23. март 2020. Podracun 20.03.2020.
20. март 2020. Podracun 19.03.2020.
19. март 2020. Podracun 18.03.2020.
18. март 2020. Podracun 17.03.2020.
17. март 2020. Podracun 16.03.2020.
16. март 2020. Podracun 13.03.2020.
13. март 2020. Podracun 12.03.2020.
12. март 2020. Podracun 11.03.2020.
11. март 2020. Podracun 10.03.2020.
10. март 2020. Podracun 09.03.2020.
09. март 2020. Podracun 06.03.2020.
06. март 2020. Podracun 05.03.2020.
05. март 2020. Podracun 04.03.2020.
04. март 2020. Podracun 03.03.2020.
03. март 2020. Podracun 02.03.2020.
02. март 2020. Podracun 28.02.2020.
28. фебруар 2020. Podracun 27.02.2020.
27. фебруар 2020. Podracun 26.02.2020.
26. фебруар 2020. Podracun 25.02.2020.
25. фебруар 2020. Podracun 24.02.2020.
24. фебруар 2020. Podracun 21.02.2020.
21. фебруар 2020. Podracun 20.02.2020.
20. фебруар 2020. Podracun 19.02.2020.
19. фебруар 2020. Podracun 18.02.2020.
18. фебруар 2020. Podracun 14.02.2020.
14. фебруар 2020. Podracun 13.02.2020.
13. фебруар 2020. Podracun 12.02.2020.
12. фебруар 2020. Podracun 11.02.2020.
11. фебруар 2020. Podracun 10.02.2020.
10. фебруар 2020. Podracun 07.02.2020.
07. фебруар 2020. Podracun 06.02.2020.

Powered by CMS STUDIO