Zaštitnik prava osiguranika

KBC Zvezdara

ulica Preševska 31, ulaz 3, kancelarija br. 2

Radno vreme: 7:30 - 15:30h

pauza: 9:30 - 10h

Od 01.06.2018. godine, za sva pitanja i pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja možete se obratiti šefu ispostave Zvezdara na broj telefona 064 8522 440.

Powered by CMS STUDIO