Evropska unija
Uvodjenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

 

 

 

 

Prva rotablacija sa implantacijom stenta u KBC Zvezdara

28. jul 2017.

Dana 20. jula 2017. godine na odeljenju Interventne kardiologije našeg KBC Zvezdara učinjena je prva rotablacija sa implantacijom stenta. Proceduru je uspešno uradio dr Aleksandar Davidovic, uz pomoć i superviziju gosta- proktora Doc. dr Vladana Vukcevica, eminentnog interventnog kardiologa Kliničkog Centra Srbije.

Rotablacija je omogućila da se kod naše elektivne bolesnice stentira arterija koja je bila subokludirana tvrdim, kalcifikovanim plakom koji nije mogao da se predilatira balonom. Rotablator je zapravo kateter sa burgijom na vrhu koja je prekrivena dijamantskom prašinom, promera je od 1,25 do 2,5mm i  radi brzinom do 190000 obrtaja u minuti. Ovo omogućava da se proširi lumen arterije u subokludiranom segmentu i da se ablacijom površinskog kalcifikovanog sloja smekša plak tako da je potom moguće uraditi predilataciju balonom i implantirati stent.

Uvodjenje metode rotablacije je samo nastavak uspeha naše interventne kardiologije. Naime, u aprilu 2017.godine, u okviru kongresa interventne kardiologije BASICS, gost naše Kardiologije po drugi put bio je Prof. dr Aleksandar Osijev, interventni kardiolog iz Moskve. Uvaženi Prof. Osijev je zajedno sa našim interventnim kardiolozima rešio dva vrlo komplikovana bolesnika: jednog sa hroničnom totalnom okluzijom (CTO) koronarne arterije i drugog sa kompleksnom bifurkacionom lezijom.

Treba naglasiti da je ovakav napredak naše interventne kardiologije sa uvodjenjem i drugih novih metoda: OCT (2015) i IVUS-a (2016) moguć zahvaljujući izuzetnom angažovanju šefa tog odeljenja, dr Aleksandra Davidovića, ali i zahvaljujući izuzetnoj podršci i odličnoj saradnji sa Prof. dr Goranom Stankovićem i Doc. dr Vladom Vukčevićem, interventnim kardiolozima KC Srbije. Odeljenje Interventne kardiologije posebnu zahvalnost duguje načelnici Kliničkog odeljenja za KVB Prof. dr Nataši Marković-Nikolić koja je svojim velikim angažovanjem i podrškom mnogo doprinela da naša Interventna kardiologija beleži ovakve rezultate.

 

OBNAVLJANJE KADROVA JEDAN OD PRIORITETA MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

18. jul 2017.

11. jul 2017 - U  zgradi Palate „Srbija” organizovan je svečani prijem za lekare  koji su  u ovoj godini otpočeli sa radom u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Svečani prijem i sastanak sa više od 400 novozaposlenih lekara i direktora zdravstvenih ustanova predstavljao je ujedno i promociju nove generacije zdravstvenih radnika, lekara koji će u narednim godinama dati svoj doprinos unapređenju zdravstvenog sistema Srbije.

Pozdravljajući okupljene lekare, ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je u toku ove godine zaposleno 1.644 zdravstvenih radnika, a da će u narednom periodu biti zaposleno još njih 1000. Podsetio je da je odobreno više od 4000 specijalizacija i istakao je da je namera Ministarstva da se i u narednom periodu nastavi sa zapošljavanjem zdravstvenih radnika, jer država sada ima realne mogućnosti i adekvatne kadrovske planove, koji obezbeđuju da ne budemo u problemu sa stručnim i kvalitetnim osobljem.

Prof. dr Petar Svorcan, koji je sa lekarima koji su u 2017. zaposleni u KBC Zvezdara prisustvovao ovoj svečanosti naglašava da je “izuzetno važno da se kadrovi obnavljaju i da se ulaže u usavršavanje mladih ljudi kako bi se sistemski unapređivao kvalitet zdravstvene zaštite. U KBC  Zvezdara je ove godine zaposleno ukupno 41 zdravstveni radnik od kojih 16 lekara, 16 sestara, 6 viših radioloških i 2 laboratorijska tehničara. Zahvaljujući razumevanju i dobroj saradnji sa predstavnicima ministarstva  zdravlja na čelu sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarem nastojimo da rešimo, ali i preveniramo potencijalne teškoće kako bi sistem neometamo funkcionisao i kako bi pacijenti bili na vreme i adekvatno zbrinuti.”

DONACIJA MONITORA KLINIČKOM ODELJENJU ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

10. jul 2017.

Dana 05.07.2017. Kliničko odeljenje za kardiovaskularne bolesti KBC Zvezdara dobilo je izuzetno vrednu donaciju od strane firme Hemofarm AD, iz Vršca.  Naime, na naše Kliničko odeljenje stigao je vrlo sofisticiran, multifunkcionalni monitor koji će biti ubuduće korišćen za lečenje najtežih bolesnika u terminalnoj fazi srčane slabosti kojima je neophodna inotropna podrška, a samim tim i kontinuirano praćenje EKG zapisa, vrednosti krvnog pritiska i saturacije hemoglobina kiseonikom korišćenjem pulsnog oksimetra. Sve ove modalitete, ali ne samo te, ovaj novi monitor podržava. Ovaj aparat će unaprediti lečenje i praćenje ovih najtežih kardioloških bolesnika i olakšati rad osoblju, tako da smo na ovoj donaciji izuzetno zahvalni firmi Hemofarm AD iz Vršca. Takodje, zahvani smo VD direktora  naše ustanove Prof. dr Petru Svorcanu i dr Danijeli Stanišić Srdić, menadzeru Hemofarma AD na pomoći i podršci da se ova donacija do kraja uspešno realizuje.

Prof dr Nataša Marković Nikolić,

načelnik Kliničkog odeljenja za kardiovaskularne bolesti

KBC ZVEZDARA DOBILA SERTIFIKAT O AKREDITACIJI NA MAKSIMALNIH SEDAM GODINA

19. jun 2017.

KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih  sedam  godina sa najvišom ocenom 97,75% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji.

Ciljevi akreditacije podrazumevaju unapređenje kvaliteta, bezbednost pacijenta, obezbeđivanje delotvornog i isplativog pružanja zdravstvenih usluga, stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u celom sistemu zdravstvene zaštite, uspostavljanje poverenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite i unapređenje menadžmenta u zdravstvu.

"Akreditacija za pacijente znači poboljšan ali i kontinuiran kvalitet zdravstvene zaštite", ističe VD direktora Prof. dr Petar Svorcan,  „dok ustanova mora da ispoštuje sve nacionalne standarde koje primenjuje Agencija u ocenjivanju rada zdravstvenih ustanova. Radili smo timski i zaista sam prezadovoljan rezultatima koji su pokazali da poštujući procedure i uz proveru kvaliteta rada možemo unaprediti usluge koje pružamo našim pacijentima i spremno dočeti izazove koji se javljaju u kliničkom radu.”

KBC Zvezdara je prvi put akreditovan 2014. na tri godine, i u 2017. je započeo proces reakreditacije. Šesnaest timova, kako kliničkih grana tako i nekliničkih je implementiralo najviše setove standarda koje poštuje u svakodnevnom radu. Spoljašnji ocenjivači Agencije su u četvorodnevnoj poseti KBC-u doneli zaključak da u svi kriterijumu ispoštovani i dodelili KBC-u najviši akreditacioni status.

KBC Zvezdara je na osnovu konačne ocene (97,75%) pokazala najviši stepen usklađenosti procedura i kvaliteta usluga koje se pružaju pacijentima. Prilikom uručenja sertifikata predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije su kao poseban uspeh istakli to što je KBC Zvezdara najbolje ocenjena zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji.

KBC Zvezdara akreditovana na 7 godina

01. jun 2017.

Poštovani sugrađani, 

Obaveštavamo Vas da je KBC Zvezdara uspešno okončala proces reakreditacije.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je 30.5.2017. našoj ustanovi dodelila akreditaciju na maksimalnih 7 godina!

Po tom izveštaju, na osnovu ocena kojima smo ocenjeni od strane spoljašnjih ocenjivača, KBC Zvezdara je ostvarila visok stepen usklađenosti sa akreditacionim standardima, a zastupljenost najviših ocena je čak 97,75%.

Smatramo ovakav rezultat velikim uspehom svih zaposlenih, a ujedno se zahvaljujemo na saradnji svim našim pacijentima, korisnicima usluga i građanima koji su nam pružali nesebičnu podršku.

Ovaj uspeh će biti podstrek da i dalje profesionalno obavljamo svoja zaduženja, zajedno istrajemo na unapređenju zdravstvene struke i pružamo zdravstvene usluge na najvišem nivou.

S poštovanjem,

Kolektiv KBC Zvezdara                               

Prof. dr Petar Svorcan

VD direktora KBC Zvezdara 

 

Powered by CMS STUDIO