Evropska unija
Uvodjenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

 

 

 

 

KBC Zvezdara je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije na maksimalnih sedam godina sa najvišom ocenom 97,85% usklađenosti sa akreditacijskim standardima u Republici Srbiji

Proces reakreditacije KBC Zvezdara

10. april 2017.

Poštovani sugrađani,

KBC Zvezdara u aprilu mesecu dovršava proces reakreditacije. Naša ustanova je najveća zdravstvena ustanova koja ima sertifikat o akreditaciji. 2014. godine, uz zalaganje svih zaposlenih, akreditovali smo sva odeljenja na period od tri godine.

Sam proces reakreditacije će biti ocenjen od 25 do 28. aprila od strane spoljnih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. U ovom periodu će biti pregledana naša dokumentacija, ispitivani procesi rada i kontrolisano stanje na terenu.

Kao i do sada, nadamo se da će naša dobra saradnja biti još jedna preporuka da ostanemo odlično ocenjeni i reakreditujemo KBC, nastavljajući da pružamo najviši nivo zdravstvenih usluga i nege.

S poštovanjem,

VD direktora KBC Zvezdara

Prof. dr Petar Svorcan

Powered by CMS STUDIO