Služba za patologiju

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za patologiju

Adresa: Preševska 31, Beograd

Radno vreme: od 7 do 14 h.

Telefon dostupan pacijentima: 011/3810- 691.

e-mail: kbczpatologija@yahoo.com

Načelnik službe:  Dr Marija Čubrilo specijalista patološke anatomije     
Glavni tehničar službe:  laboratorijski tehničar  Drina Stojanović Živković

Služba za patologiju je osnovana 1971. godine kao Odeljenje za patologiju. Načelnik je bio prof. Andrija Paljm, a glavni tehničar Službe Stojković Ljubica. U Službi za patologiju su radili i njom rukovodili priznati stručnjaci iz ove oblasti: doc. dr Petar Bojić , doc. dr Slobodan Bojović i prim. dr sci med. Svetlana Milutinović-Đurić i glavni tehničar Službe Miroljub Rajković. Od osnivanja pa do danas broj biopsija je  sa 1500 porastao na 11000 biopsija godišnje.

Služba ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

  • Odeljenje za autopsijske analize - koje obavlja obdukciju umrlih pacijenata, histološke i histohemijske analize materijala uzetog na obdukcijama, daje zaključke anatomsko-patološke epikrize sa analizom oboljenja, zaključke o toku bolesti, rezultata terapije i komplikacija, koje su se razvile u toku bolesti, obavlja tehnološke analize i daje pregled oboljenja  pojedinih bolesti i uzroke smrti bolesnika lečenih u ustanovi.
  • Odeljenje za histološke, histohemijske i citomorfološke analize - koje obavlja mikroskopske analize biopsijskih materijala uzetih na medicinskim jedinicama ustanove, primenjujući histohemijske i specijalne histološke metode obrade materijala. Vrši pregled „EX TEMPORE“  za potrebe hirurških medicinskih jedinica.

Služba raspolaže savremenom opremom : četiri mikroskopa (Laica i Olympus), automatski tkivni procesor Laica, aparat za kalupljenje Laica sa hladnom pločom, klizni mikrotom Laica, kriotom Laica i prateća oprema u vidu kompjutera i inventara.

Služba za patologiju od 2008 god. ima savremenu arhivu bioptičkog materijala i čuva je trajno.

Osoblje:

dr Nataša Đurđević- specijalista patološke anatomije, šef odeljenja za histološke, histohemijske i citomorfološke analize

dr Velin Istatkov- specijalista patološke anatomije

mr sci. med. dr Aleksandra Paunović Marković- specijalista patološke anatomije

dr Marija Milić Perović -specijalista patološke anatomije

dr Jelena Kuzmanović- lekar na specijalizaciji

Milena Stamenić- glavni tehničar odeljenja za histološke, histohemijske i citomorfološke analize

Žaklina Nikolić- glavni tehničar odeljenja za autopsijske analize

Sandra Raković- visoki medicinsko laboratorijski tehnolog

Jelena Daković- visoki medicinsko laboratorijski tehnolog

Sahida Bajrami- visoki medicinsko laboratorijski tehnolog

Ljiljana Stanić Karadžič, viši sanitarni tehničar

Ratka Marić- laboratorijski tehničar

Branka Kostić- laboratorijski tehničar

Svetlana Pejović- laboratorijski tehničar

Čedo Kašić- administrativni radnik

Vladan Gajić- pomoćnik obducenta

Gordana Krstić- pomoćni radnik

 

Powered by CMS STUDIO