Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore

Služba zajedničkih medicinskih poslova Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme Službe

Svaki radni dan: 07 - 15 h
Subota: 09 - 13 h

Telefoni dostupni pacijentima

Načelnik službe:  011/2419-231
Gotovi lekovi:  011/3810-326
Sanitetski materijal:  011/2410-263
Izrada infuzionih rastvora:  011/2410-754
Administracija:  011/3810-408
Fax: 011/3806-046

E-mail adresa: apokbczve@gmail.com

NačelnikSlužbe: Mr ph spec Vesna Janković

Glavni tehničar Službe: farm tehn Slavica Radovanović

Osnovna delatnost

Služba za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore snabdeva sve organizacione jedinice zdravstvene ustanove gotovim lekovima,  izrađenim infuzionim i magistralnim lekovima,  medicinskim sredstvima,  sanitetskim potrošnim i ugradnim materijalom.

Nastavna i naučna delatnost

Sprovodi obuku farmaceuta i farmaceutskih tehničara na obaveznom stažu.

Usluge

 1. Obavlja poslove medicinskog snabdevanja svih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove lekovima, sanitetskim, potrošnim medicinskim i ugradnim materijalom.
 2. Učestvuje u javnim nabavkama za potrebe zdravstvene ustanove  gotovih lekova, medicinskog potrošnog i sanitetskog materijala, dezinfekcionih sredstava, sirovina i ambalaže potrebne za izradu magistralnih i galenskih lekova.
 3. Od 1980 godine proizvodi i kontroliše sterilne lekove (infuzije, injekcije, oftalmološki proizvodi), izrađuje mešavine za totalnu parenteralnu ishranu prema individualnim potrebama pacijenta (pored VMA jedina Ustanova u zemlji), bavi se proizvodnjom galenskih i magistralnih lekova za čiju proizvodnju nije potrebna sterilizacija ili aseptični uslovi rada.
 4. Obavlja celokupne administrativno, finansijsko-materijalno poslovanje Službe, dostavlja mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o utrošku lekova, medicinskog potrošnog, sanitetskog i ugradnog materijala upravi zdravstvene ustanove, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja. 
 5. Prati savremena dostignuća iz farmaceutskih i drugih nauka, sprovodi obuku farmaceuta i farmaceutskih tehničara na obaveznom stažu, učestvuje u kliničkim studijama lekova koje se sprovode u zdravstvenoj ustanovi.

Organizacona šema

Služba se sastoji od 4 Odeljenja:

 1. Odeljenje za nabavku lekova, medicinskih sredstava i farmakoekonomiju
 2. Odeljenje za distribuciju lekova medicinskih sredstava, farmakoterapiju i farmakovigilansu
 3. Odeljenje za izradu infuzionih rastvora i magistralnih lekova
 4. Odeljenje za ispitivanje i kontrolu ulaznih supstanci i izrađenih lekova

Stručni tim:

 1. Mr ph Vesna Janković, specijalista farmaceutske tehnologije, Načelnik Službe 
 2. Mr ph Tatjana Savković, farmaceut na specijalizaciji iz kliničke farmacije, Šef odeljenja za nabavku lekova i medicinskih sredstava
 3. Mr ph Goran Marković, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, Šef odeljenja za ispitivanje i kontrolu ulaznih supstanci i izrađenih lekova
 4. Dr sci. ph Ivana Baralić, specijalista farmakoekonomije, Šef Odeljenja za izradu infuzionih rastvora I magistralnih lekova
 5. Mr ph Mirjana Stanojlović  Šef Odeljenja za distribuciju lekova medicinskih sredstava, farmakoterapiju I farmakovigilansu 
 6. Mr ph Vesna Živković, specijalista farmakoinformatike Šef apoteke u Preševskoj 31
 7. Mr ph Višnja Glišić, farmaceut na specijalizaciji iz farmaceutske tehnologije

Kadrovska struktura zaposlenih

Ukupno 25,
Diplomirani farmaceuti:  7
Farmaceutski tehničari:  13
Ostali:  5

Powered by CMS STUDIO