Služba za urgentnu medicinu sa specijalističkom poliklinikom

 

Služba za urgentnu medicinu prvobitno je osnovana 1973. godine u okviru  Radne jedinice zajedničkih sluzbi, kao odeljenje hitnih prijema. KBC „ Zvezdara“ od 1984. godine posluje kao Radna organizacija i u njenom sastavu iste godine započinje formiranje Kliničkog odeljenja urgentni centar kao sastavni deo polikliničke i subspecijalističke sluzbe. 1996. godine formiran je Klinički institut za urgentnu medicinu, a 1998. godine osnovan je Centar za urgentnu medicnu u okviru zajedničkih sluzbi. Služba za urgentnu medicinu formirana je 2007. godine kao samostalna organizaciona jedinica, koja kao takva funkcioniše do danas.

Osnovna delatnost

Služba za urgentnu medicinu je organizaciona jedinica koja obavlja svakodnevni, neprekidni prijem, trijažu i zbrinjavanje  urgentnih internističkih i hirurških stanja.

U svom sastavu ima organizacione jedinice nižeg nivoa organizovanja i to:

-          odeljenje za urgentnu hirurgiju;

-          odeljenje za urgentnu internu medicinu.

Odeljenje za urgentnu hirirgiju obavlja prijem i trijažu, ambulantno zbrinjavanje, dijagnostiku, opservaciju, hitne hirurške operacije, urgentnih hirurških, ortopedskih i uroloških stanja.

Odeljenje za urgentnu internu medicinu obavlja prijem i trijažu, ambulantni pregled, dijagnostiku i opservaciju hitnih internističkih stanja (kardiologija, gastroenterologija, pulmologija, endokrinologija, hematologija, gerijatrija).

Vodič za pacijente:

Služba za urgentnu medicinu radi 24 h.

Za prijem i zbrinjavanje hitnih hirurških i internističkih stanja nije potreban uput lekara opšte prakse ili specijaliste. Pacijete prihvata prijemno trijažna sluzba na ulazu.

Prijem pacijenata se obavlja po stepanu hitnosti, a ne po vremenu dolaska.

Mole se pacijenti da u slučaju povećanog obima posla imaju razumevanje ukoliko vreme čekanja na pregled ne bude u propisanom vremenskom intervalu.

Ukoliko je moguće, sa sobom poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju, ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.

Broj telefona Službe za pacijente: 011/3810-425

 

Kadrovska struktura zaposlenih:

Ukupno je zaposleno 48 medicinskih sestara i tehničara, 13 lekara i 7 spremača.

 

Načelnik Službe za urgentnu medicinu: Prim. dr Marjan Ilić

Načelnik odeljenja urgentne hirurgije: dr Igor Torbica

Načelnik odeljenja urgentne interne medicine: dr Gordana Gligorijević mr sci

Glavna sestra Službe: vms  Ljiljana Stefanović

Glavna sestra hitnog hirurškog prijema: vms Vladislava Petrović

Glavna sestra hitnog internističkog prijema: vms Sanja Cvijović

 

Lekari u Službi za urgentnu medicinu:

 1. Dr Gordana Gligorijević, mr sci, internista
 2. Dr Igor Torbica, hirurg
 3. Dr Sandra Tepić Čabarkapa, dr sci med, internista-kardiolog
 4. Dr Bojan Janošević, internista
 5. Dr Branka Koprivica Uzelac, mr sci, internista-endokrinolog
 6. Dr Nikica Mirković, internista
 7. Dr Darko Vučeljić, internista
 8. Dr Dragana Janković, internista
 9. Dr Danijela Filipović, internista
 10. Dr Ana Danilović, lekar na specijalizaciji
 11. Dr Katarina Stefanović, lekar na specijalizaciji
 12. Dr Zoran Ninić, lekar na specijalizaciji

Powered by CMS STUDIO