Kadar

O nama Kadar

Menadžment tim

Direktor: Prof. dr Petar Svorcan, vd direktora ustanove

 

Pomoćnici direktora:

Prim. dr Vojislav Lekić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Doc. dr Miroslav Stamenković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Prof. dr Teodora Beljić-Živković, pomoćnik direktora za obrazovanje i naučno-istraživački rad

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko bolničkog centra “Zvezdara”.

 

 • Doc. dr Vladan Živaljević - predsednik
 • Prof. dr Branislav Donfrid - član
 • Nenad Stojković - član
 • Prof. dr Dragan Marković - član
 • Mr sci med dr Vesna Dopuđa Pantić - član
 • Dr Aleksandar Davidović - član

 • Prof. dr Vladimir Ćuk - član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Kliničko-bolničkog centra “Zvezdara”.

 

 • Zoran Marjanović - predsednik
 • Dr Miroslav Dmitrović - član
 • Dr Snežana Radoš - član
 • Prof. dr Rade Kosanović - član
 • Dr Bojan Jašović - član

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora koje učestvuje u formiranju plana i programa stručnog usavršavanja, rada i razvoja u svim segmentima zdravstvene zaštite u okviru KBC-a.

Članovi

 • Prim. dr Marjan Ilić, predsednik
 • Doc. dr Vesna Jakšić
 • Prim. dr sc. med. Vera Cvijanović
 • Prim. dr Milan Vasić
 • Prim. dr Olga Stanojlović
 • Asist. dr Nataša Petrović Stanojević
 • Mr sci med dr Gordana Gligorijević
 • Dr Nataša Miljković
 • Dr Tamara Vučinić

Stručni kolegijum

Stručni kolegijum razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Kliničko bolničkog centra.

Članovi

 • Prof. dr Petar Svorcan, v.d. Direktora KBC “Zvezdara” i načelnik KO za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Prim. dr Vojislav Lekić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
 • Doc. dr Miroslav Stamenković, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, pomoćnik direktora za obrazovanje i naučno-istraživački rad i direktor Klinike za Interne bolesti
 • Doc. dr Predrag Erceg, koordinator za praćenje izvršenja plana rada i fakturisanja i komunikaciju sa RFZO
 • Dr Ana Danilović, koordinator za akreditaciju, informisanje i organizaciju zdravstvene službe
 • VMS Radmila Resimić, glavna sestra KBC-a
 • Prof. dr Nada Dimković, načelnik KO za nefrologiju i metaboličke poremećaje sa dijalizom
 • Asist. dr Marina Andjelić-Jelić, načelnik KO za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • Prim. dr Vera Cvijanović, načelnik KO za neurologiju
 • Prof. dr Dragoslav Milošević, načelnik  KO za gerijatriju
 • Prof. dr dr Nataša Marković-Nikolić, načelnik KO za kardiovaskularne bolesti
 • Dr Zoran Milojević, načelnik KO hematologiju i onkologiju
 • Mr. sci med. Vesna Dopudja-Pantić, načelnik KO pulmologiju i alergologiju sa imunologijom
 • Asist. dr Predrag Majcan, načelnik Odeljenja za dermatovenerologiju
 • Prof. dr Vladimir Ćuk, Direktor Klinike za hirurgiju
 • Dr Milan Ivanović, načelnik KO za traumatologiju sa ortopedijom
 • Prim. dr Saša Patrnogić, načelnik KO za urologiju
 • Doc. dr Miroslav Stamenković, direktor Klinike za očne bolesti
 • Prof. dr Rade Kosanović, direktor Klinike za uho, grlo i nos
 • Prim. dr Vesna Stojanović, načelnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
 • Dr Lela Trikoš, načelnik Bolnice za psihijatriju
 • Prim. dr Marjan Ilić, načelnik Službe za urgentnu medicine sa spec.poliklinikom
 • Dr Igor Torbica, načelnik Odeljenja za urgentnu hirurgiju
 • Mr sci med dr Gordana Gligorijević, načelnik Odeljenja za urgentnu internu medicine
 • Dr Zorica Kojić, načelnik Službe za anesteziju sa reanimacijom
 • Mr sci med dr Aleksandra Rakočević-Hrnjak, načelniik Službe za fizikalnu medicine i rehabilitaciju
 • Dr Nataša Miljković, načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku
 • Dr Tamara Vučinić, načelnik Službe za radiologiju i nuklearnu medicine
 • Mr ph spec Vesna Janković, načelnik Službe za medicinsko snabdevanje i infuzione rastvore
 • Dr Marija Čubrilo, načelnik Službe za patologiju
 • Prim. dr Marina Paunović, načelnik Službe za snabdevanje krvlju i krvnim produktima
 • Mirjana Jojić, načelnik Službe za organizaciju, planiranje i medicinsku informatiku
 • Jovan Marinkov, glavni tehničar Službe zajedničkih poslova
 • Velibor Vujošević, načelnik Odeljenja za pravne i kadrovske poslove
 • Miomira Putnik, načelnik Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove
 • Sanja Kotoraš, načelnik Službe za tehničke i druge poslove

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo, imenovano i izglasano od strane članova {Stručnog saveta}. Etički odbor, po principima dobre kliničke prakse, prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti u prevenciji, dijagnostici, lečenju i sprovodjenju kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava.

Članovi

 • Doc. dr Marijana Nedeljković Protić, predsednik
 • Prof. dr Milica Dekleva, član
 • Asist. dr Zvezdan Stefanović, član
 • Asist. dr Bojan Kovačević, član
 • Prof. dr Teodora Beljić-Živković, član
 • Zorica Vukičević, pravnik, član
 • Marija Ivanović, pravnik, član
 • Suzana Nedelkov, sekretar

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo koje se, u skladu sa svojim Poslovnikom, pored praćenja parametara kvaliteta rada, stara i o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u KBC-u.

Članovi

 • Prof. dr Dragoslav Milošević - predsednik
 • Prof. dr Nada Dimković - član
 • Prof. dr Vladimir Ćuk - član
 • Mirjana Jojić - član
 • Dijana Otašević - član

Saradnici

 • Prim. dr Vesna Stojanović
 • Dr Dragana Ristić
 • Dr Lili Radulović
 • Dr Ana Danilović
 • Radmila Resimić

Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija

Predsednik Komisije: Prof. dr Petar Svorcan, v.d. direktora ustanove

Članovi

 • Dr Lili Radulović, šef Odeljenja za prevenciju bolničkih infekcija
 • Prof. dr Nada Dimković, načelnik Klinike za interne bolesti
 • Prof. dr Vladimir Ćuk, načelnik Klinike za hirurgiju
 • Prim. dr Vesna Stojanović, načelnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo
 • Prim. dr Vojislav Lekić, načelnik Bolnice za pedijatriju
 • Dr Nataša Miljković, šef Odseka  bakteriologije
 • Dr Zorica Kojić, šef Službe za anesteziju sa reanimacijom
 • Prim. dr Leposava Garotić Ilić, Gradski zavod za javno zdravlje
 • Radmila Resimić, VMS, glavna sestra KBC „Zvezdara“
 • Petar Kontić, VSS, Odeljenja za prevenciju bolničkih infekcija
 • Marica Bogdanović, VMS, glavna sestra Klinike za hirurgiju
 • Jelena Micić, VMS, glavna sestra Klinike za interne bolesti
 • Novica Đorđević, VSS, šef Odeljenja za upravljanje medicinskim otpadom i sanitarnih poslova

 

Powered by CMS STUDIO