Akreditacija

O nama Akreditacija

Poštovani sugrađani, saradnici i korisnici naših usluga,

 

Sa ponosom vas obaveštavamo da je u junu 2014. godine naša ustanova, KBC „Zvezdara”,  uspešno završila proces akreditacije i time postala najveća zdravstvena ustanova u Srbiji koja ima sertifikat Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Naime, u junu 2013. godine, sa dolaskom novog rukovodstva na čelo našeg Kliničko bolničkog centra, prepoznata je potreba da sve dijagnostičke, terapijske, rehabilitacione kao i upravne i tehničke procedure koje se vrše u našoj ustanovi budu  formalno priznate i usklađene sa najvišim standardima struke.

Izrada potrebnih dokumenata, kao i unapređivanje svih radnih procesa i uslova rada, trajala je 10 meseci. U tom procesu su učestvovali svi zaposleni, tako da je unapređeno poslovanje kako medicinskih tako i nemedicinskih službi.

Od 26.4. do 30.4.2014. godine izvršeno je spoljašnje ocenjivanje svih oblasti kojima se bavi naš centar, a tim od pet ocenjivača je procenio da  64,44% svih procedura u našoj ustanovi zaslužuje ocene 4 ili 5, što predstavlja najviši nivo kvaliteta. Time smo postali akreditovani za naredne tri godine,  kako  u svim medicinskim oblastima  koje KBC „Zvezdara” obavlja svoj rad, tako  i tehničkoj, pravnoj i ekonomskoj službi, te upravi i rukovodstvu.

U obrazloženju Agencije se navodi da je KBC „Zvezdara”  ustanova sa jakom tradicijom kojom dominira velika energija, impresivna disciplina i posvećenost zaposlenih, kao i da poseduje ogroman potencijal koji predstavlja izazov u vremenu koje dolazi.

Ovaj sertifikat je veliki uspeh za nas, a zasluga pripada svim zaposlenima, kao i našim saradnicima bez čijeg vrednog rada i podrške ne bi bilo moguće kompletirati ovaj veliki zadatak.

Iako ovo priznanje predstavlja pohvalu za naš rad, takođe predstvalja i veliku obavezu da radimo još bolje i kvalitetnije i nastavimo ka našem cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.

S poštovanjem,

Tim za akreditaciju KBC “Zvezdara”

 

Powered by CMS STUDIO