Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, subota i nedelja 14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima:  

stacionar 011/3810-324

ambulanta 011/3810-426

endoskopski kabinet 011/3810-256

Načelnik: Prof. dr Petar Svorcan, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Glavna sestra: Violeta Vraniškoski, vms

Administrativni radnici: Dragana Milojević i Sonja Petrović

 

Klinicko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju ima u stalnom radnom odnosu 15 lekara (od toga 2 lekara na odredjeno vreme). Kliničko odeljenje ima 36 stalno zaposlenih medicinskih sestara/tehničara i 2 administrativna radnika. Odeljenje ima 40 postelja, od toga je 1 krevet intezivne nege i 5 kreveta poluintenzivne nege.

Prostor

Stacionar se nalazi na I spratu interne klinike, endoskopski kabinet je u zgradi prekoputa (prizemlje zgrade urologije), a ambulantna služba se nalazi u novim prostorijama poliklinike.

Jedinice užeg nivoa organizovanja na Kliničkom odeljenju  za Gastroenteroloiju i hepatologiju

1. Odeljenje stacionar sa 40 postelja.

a. Odsek za hepatologiju 

 • Šef odseka Dr Dušica Vrinić Kalem 
 • Glavna sestra  Danijela Stojković

b. Odsek za gastroenterologiju

 • Šef odseka Doc. dr sci. med. Marijana Protić Nedeljković       
 • Glavna sestra  Slavica Cvijetić

2. Odeljenje za polikliničku delatnost  u svom sastavu ima sledece odseke:

a. Odsek za subspecijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku

 •  Šef odseka Prim. dr sci. med. Slobodan Kažić
 • Glavna sestra Danijela Trninić

b. Odsek za endoskopiju

 • Šef odseka  Dr Slobodan  Srećković
 • Glavna sestra Dragoslava Lukić

c. Dnevnu bolnicu 

 • Šef dnevne bolnice Mr sci. med. dr V. Gligorijević
 • Glavna sestra dnevne bolnice Natasa Jovanovic

  Lekari         

 1. Dr Dušica Vrinić Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 2. Doc. dr sci. med. Marijana Protić Nedeljković, Docent na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 3. Dr Slobodan Srećković, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 4. Mr sci.  med. dr Vladimir Gligorijević, specijalista interne medicine
 5. Asist. dr sci. med. Srdjan Marković, Klinički Asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  specijalista interne medicine
 6. Prim. dr sci. med. Slobodan Kažić, specijalista interne medicine
 7. Dr sci. med. Jelena Djordjević, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 8. Dr Dragan Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 9. Dr Tatjana Radaljac, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 10. Doc. dr sci. med. Daniela Bojić, Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, lekar specijalista interne medicine
 11. Dr Bozidar Bojić, lekar specijalista interne medicine
 12. Dr Branko Maksimović, lekar na specijalizaciji interne medicine
 13. Dr Tamara Knezević , klinički lekar na odredjeno vreme
 14. Dr Dušan Zarić, klinički lekar na odredjeno vreme

 

Klinicko odeljenje za Gastroenterologiju i hepatologiju je:

 • Nastavna baza dva fakulteta,  Medicinskog i Stomatološkog fakulteta univerziteta u Beogradu.  
 • Tercijarna referentna ustanova za dijagnostiku, lečenje i praćenje pacijenata sa zapaljenskim bolestima  creva,  visegodišnje iskustvo u lečenju pacijenata biološkom terapijom.
 • Tercijarna ustanova za nutriciju.
 • Tercijarna referentna ustanova za lečenje i praćenje  hronicnih B i C virusnih oboljenja jetre.
 • Referentna ustanova za pripremu pacijenata za transplantaciju jetre.
 • Referentna ustanova za dijagnostiku i ispitivanja malapsorpcije i maldigestije  sa jedinom laboratorijom u Srbiji i okruzenju za funkcionalno gastroenterološko ispitivanje.
 • Referentna ustanova za dijagnostiku malignih bolesti gastrointestinalnih i hepatobilijarnih malignih bolesti.
 • Vodeća ustanova za endoskopsku dijagnostiku i endoskopsku terapiju oboljenja  GIT i kao i oboljenja hepatobilijarnog  trakta i pankreasa (ERCP dijagnostičke i terapijske procedure).
 • Endoskopski kabinet učestvuje u sprovođenju skrining programa za kolorektalni karcinom pod patronatom ministarstva za zdravlje RS.
 • Gotovo svi stručni kadrovi aktivno učestvuju u sprovođenju studija i studijskih programa kao glavni istraživači i/ili članovi tima u okviru studijskih timova fakulteta i ministarstva za nauku.
 • Ostvaruje značajnu stručnu i kolegijalnu saradnju sa svim drugim klinickim centrima.

Powered by CMS STUDIO