Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante: 07-19h

Vreme posete: svaki dan 14 -15h, subota i nedelja 14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima: 

   Na odeljenju: 011/3810 324

   U ambulanti: 011/3810-406

   U endoskopskom kabinetu: 011/3810-256

Načelnik kliničkog odeljenja za Gastroenterologiju i Hepatologiju: Prof. dr Petar Svorcan, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog

Glavna sestra: Violeta Vraniškoski, vms

Administrativni radnici: Dragana Milojević i Sonja Petrović

 

Kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju ima u stalnom radnom odnosu 12 lekara. Od toga 9 lekara specijalista interne medicine, dok je troje na specijalizaciji iz interne medicije. Kliničko odeljenje ima 36 stalno zaposlenih medicinskih sestara/tehničara, 2 administrativna radnika. Odeljenje ima 40 postelja, od toga je 1 krevet intezivne nege i 5 kreveta poluintenzivne nege.

Prostor

Stacionar se nalazi na I spratu interne klinike, dok se endoskopski kabinet i Dnevna bolnica nalaze u zgradi prekoputa (prizemlje zgrade urologije,) a ambulantna služba u novim prostorijama poliklinike.

Kliničko odeljenje za Gastroenteroloiju i hepatologiju u svom sastavu ima jedinice užeg nivoa organizovanja :

1. Odeljenje stacionar sa 40 postelja.

a. Odsek za hepatologiju 

 • Šef odseka Dr Dušica Vrinić Kalem 
 • Glavna sestra  Danijela Stojković

b. Odsek za gastroenterologiju

 • V.D šefa odseka: Ass Dr Srđan Marković
 • Glavna sestra  Slavica Cvijetić

2. Odeljenje za polikliničku delatnost u svom sastavu ima sledeće odseke:

a. Odsek za subspecijalističke preglede i funkcionalnu dijagnostiku

 •  Šef odseka Prim. dr sci. med. Slobodan Kažić
 • Glavna sestra Danijela Trninić

b. Odsek za endoskopiju

 • Šef odseka  Dr Slobodan  Srećković
 • Glavna sestra Dragoslava Lukić

c. Dnevnu bolnicu 

 • Šef dnevne bolnice Dr Dragan Kalem
 • Glavna sestra dnevne bolnice Nataša Jovanović

  Lekari         

 1. Dr Dušica Vrinić Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 2. Doc. dr sci. med. Marijana Protić Nedeljković, Docent na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 3. Dr Slobodan Srećković, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 1. Ass. dr sci. med. Srđan Marković, Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, specijalista interne medicine
 1. Prim. dr sci. med. Slobodan Kažić, specijalista interne medicine          
 2. Dr Dragan Kalem, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 3. Dr Tatjana Radaljac, lekar specijalista interne medicine, gastroenterohepatolog
 4. Ana Kalaba, spec. interne medicine
 5. dr Branko Maksimović, lekar na specijalizaciji interne medicine
 6. dr Tamara Knežević, klinički lekar na specijalizaciji interne medicine
 7. dr Dušan Zarić, klinički lekar na specijalizaciji interne medicine
 8. dr Maša Pantelić, klinički lekar na specijalizaciji interne medicine.

 

Kliničko odeljenje za Gastroenterologiju i hepatologiju je:

 • Nastavna baza dva fakulteta: medicinskog i stomatološkog fakulteta univerziteta u Beogradu.  
 • Tercijarna referentna ustanova za dijagnostiku, lečenje i praćenje pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva,  višegodišnje iskustvo u lečenju pacijenata biološkom terapijom.
 • Tercijarna ustanova za nutriciju
 • Tercijarna referentna ustanova za lečenje i praćenje hroničnih B i C virusnih oboljenja jetre
 • Referentna ustanova za pripremu pacijenata za transplantaciju jetre
 • Referentna ustanova za dijagnostiku i ispitivanja malapsorpcije i maldigestije sa jedinom laboratorijom u Srbiji i okruženju za funkcionalno gastroenterološko ispitivanje
 • Referentna ustanova za dijagnostiku malignih bolesti gastrointestinalnih i hepatobilijarnih malignih bolesti
 • Vodeća ustanova za endoskopsku dijagnostiku i endoskopsku terapiju oboljenja GIT i kao i oboljenja hepatobilijarnog trakta i pankreasa (ERCP dijagnostičke i terapijske procedure)
 • Endoskopski kabinet učestvuje u sprovođenju skrining programa za kolorektalni karcinom pod patronatom ministarstva za zdravlje RS
 • Gotovo svi stručni kadrovi aktivno učestvuju u sprovođenju studija i studijskih programa kao glavni istraživači i/ili članovi tima u okviru studijskih timova fakulteta i ministarstva za nauku.
 • Ostvaruje značajnu stručnu i kolegijalnu saradnju sa svim drugim kliničkim centrima.

Powered by CMS STUDIO