Kiliničko odeljenje za gerijatriju

Adresa:  Preševska 31, Beograd

Radno vreme Klinike:

Stacionar 00 - 24h
Ambulanta radnim danima 07 - 19 h

Vreme posete:

Svakim danom od 14 do 15 h, a sredom i nedeljom od 14 do 16 h.
Razgovor sa lekarom radnim danima 13,30-14h.
Razgovor sa članovima porodice ograničen je sa jednim, eventualno dva člana porodice koje ovlasti sam pacijent.

Telefoni dostupni pacijentima:

Stacionar 011/3810-669;
ambulanta 011/3810-680;
odsek za funkcionalnu dijagnostiku 011/3810-681.

Informacije o pacijentima se ne izdaju preko telefona.

Organizacija:

Načelnik: Prof. Dr Dragoslav P. Milošević
Zamenik načelnika: Prof. Dr Nebojša Despotović

Stručna delatnost

Kliničko odeljenje za gerijatriju obavlja zdravstvenu delatnost na ambulantnom i stacionarnom nivou vezanu za ljude starijeg životnog doba, vrši prijem na ispitivanje, dijagnostikivanje, lečenje i rehabilitaciju bolesnika; proučava i prevenira pojavu prevremenog i patološkog starenja. Sprovodi pripremu bolesnika za ambulantno i kućno lečenje. Obavlja konsultativne preglede za bolesnike na drugim organizacionim jedinicama Klinike i Ustanove. Prati savremeni razvoj i dostignuća medicinske nauke. Učestvuje u nastavno-obrazovnoj i naučno-istraživačkoj aktivnosti u okviru ustanove.

Od usluga, posebno se izdvajaju

  1. Prijem bolesnika starijih od 65 godina sa Hitnog internističkog prijema
  2. Tretman bolesnika starije životne dobi u jedinicama intenzivne ili poluintenzivne bolesti
  3. Gastroenterološko ispitivanje osoba starije životne dobi
  4. Kardiološko ispitivanje osoba starije životne dobi

Šta nije delatnost odeljenja

Demencije, nega (u sklopu lečenja bolesti unutrašnjih organa da, ali samostalno ne; za ova stanja adekvatnije mesto zbrinjavanja su kućna nega ili dom za stare osobe).

Prostor      

Stacionar se nalazi na 1. spratu zgrade Kliničko-bolničkog centra „Zvezdara“ u objektu u ulici Preševska 31, i deo je Interne klinike ove bolnice. Ehokabinet i kabinet endoskopije se nalazi na istom spratu, a poliklinička služba u prizemlju iste zgrade. Rendgenski pregledi obavljaju se u prizemlju iste zgrade, a kolonoskopija i CT -pregledi se obavljaju u objektu bolnice u ulici Dimitrija Tucovića 161.

Odeljenje ima 94 bolničke postelje, od čega 5 postelja pripada jedinici intenzivne nege, 11 postelja poluintenzivnoj nezi, a 2 postelje dnevnoj bolnici. 

Kliničko odeljenje stacionar

Odsek za intenzivnu i polunitenzivnu negu (šef Doc. Dr Predrag Erceg) bavi se lečenjem bolesnika sa teškim kardiovaskularnim oboljenjima i uremijskim, hepatičnim, dijabetičnim i cerebralnim komama.

Odsek opšte gerijatrije (šef dr Ivana Trnavčević) vrši prijem na ispitivanje, dijagnostikivanje i lečenje bolesnika obolelih od bolesti koje su najčešće u starijem životnom dobu; proučava i prevenira pojavu prevremenog patološkog starenja.

Odsek za hroničnu srčanu insuficijenciju (šef Prof. Dr Nebojša Despotović) bavi se prijemom i zbrinjavanjem bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, degenerativnim i imunološko zapaljenskim promenama na kardiovaskularnom sistemu.

Odsek za digestivnu patologiju starih (šef Prof. Dr Dragoslav P. Milošević) usmereno je na ispitivanje, dijagnostikivanje i lečenje bolesti digestivnog trakta karakterističnih za stariju životnu dob.

Odeljenje za polikliničku delatnost sa dnevnom bolnicom

  • Odsek za specijalističko-konsultativne preglede (šef  Prim. Dr Dejan Trailov),
  • Odsek za funkcionalnu dijagnostiku (ultrazvuk, endoskopija) (šef Dr Sanja Zdravković),
  • Dnevna bolnica (šef Prim. Dr Dejan Trailov).

Odeljenje ima 16 lekara, od toga 13 specijalista interne medicine, dva lekara na specijalizaciji, i jednog lekara pred početkom specijalizacije. Od ovog broja, 3 lekara su nastavnici na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to 1 redovni profesor, 1 vanredni profesor i 1 asistent. Odeljenje ima 2 doktora nauka, 2 doktoranta, 3 magistra nauka, 3 lekara sa užom specijalizacijom i 3 subspecijalizanta, kao i 3 primarijusa. Na Kliničkom odeljenju radi 60 medicinskih tehničara, od toga 20 sa višom stručnom spremom, a 5 medicinskih tehničara pohađaju višu medicinsku školu. Sestrinski kadar spada u jedne od najobučenijih kadrova za primenu dokumentovane nege. Na ovom odeljenju stalno je zaposleno i 10 nemedicinskih radnika, a posebno je od značaja što je odeljenju stalno i jedan socijalni radnik.

Zaposleni lekari

Prof. Dr Dragoslav P. Milošević, redovni profesor Medic. fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. Dr Nebojša Despotović, vanredni profesor Medic. fakulteta Univerziteta u Beogradu

Doc. Dr Predrag Erceg

Prim. Dr Dragan Stanković

Prim. Dr Dejan Trailov

Prim. Dr Bojana Potić

Aisit. Dr Gordana Mihajlović

Dr Slavica Isailović Vasilić, subspecijalista

Dr Ivana Trnavčević

Dr Gordana Tošić

Dr Pavle Milanović

Dr Sanja Zdravković, specijalista interne medicine - gerijatar

Dr Snežana Tomić, specijalista iunterne  medicine - gerijatar

Dr Miodrag Đorđević, lekar na specijalizaciji

Dr Ivana Marković, lekar na specijalizaciji

Dr Darko Boljević , lekar na specijalizaciji

Dr Jelena Urošević, klinički lekar

Istorijat/Značaj odeljenja

Kliničko odeljenje za gerijatriju (KOG) postoji 50 godina (od 1963. godine) u kontinuitetu. Od prvih godina svog postojanja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 1994. godine je osnivač Katedre za poslediplomsku nastavu iz gerontologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Načelnici ovog odeljenja po pravilu su šefovi Katedre za gerontologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. To je jedna od retkih Katedri čija “klinička” baza nije u Kliničkom centru Srbije. Ovo odeljenje je ranije imalo status Instituta, pa Klinike.

Lekari ovog odeljenja su osnivači i Gerontološkog društva Srbije (1973. godine), Gerijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva (1995. godine), kao i Udruženja gerijatara i gerontologa Srbije (2007. godine). Načelnik odeljenja po pravilu je Predsednik Radne grupe za zdravstvenu zaštitu starih osoba pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i član Saveta za pitanja starenja i starost Vlade Republike Srbije.

Powered by CMS STUDIO