Kliničko odeljenje za hirurgiju

Kilinika za hirurgiju "Nikola Spasić" Kliničko odeljenje za hirurgiju

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante:

pre podne  07h-13h
posle podne  13h-19h

Vreme posete: Svakim danom od 14 do 15 h, a vikendom i praznicima od 14 do 16h.

e-mail:

Načelnik : Prof. dr  sci med Vladimir Ćuk
Glavna sestra: vms Marica Bogdanović

Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz područja opšte hirurgije, kao i iz užih područja kojima se bave organizacione jedinice u njegovom sastavu. Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja specijalističko konsultativne preglede, pruža ambulantno polikliničke usluge i zbrinjava urgentne hirurške slučajeve.

Kliničko odeljenje za hirurgiju ima 107  kreveta   medju kojima i 10  kreveta intenzivne nege(intezivna nega drugog nivo 7 kreveta i intezivna nega trećeg nivo 3 kreveta) moderan operativni blok sa 6 operacionih sala i jednu operacionu salu za jednodnevnu hirurgiju.

Godišnje se, na kliničkom odeljenju za hirurgiju, obavi preko 3500 operacija i pregleda oko 30000 pacijenata.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju  predstavlja nastavnu bazu Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i edukacionu bazu za specijalizante iz oblasti opšte hirurgije, urologije i ortopedije sa traumatologijom Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Zemun  u Beogradu i Srednje medicinske škole Zvezdara u Beogradu. Naučno-istraživačka delatnost se ogleda u izradi doktorskih, magistarskih i akademskih specijalističkih studija, te brojnim naučnim radovima objavljivanim u stručnim časopisima i izlaganim na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Kliničko odeljenje za hirurgiju ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa i organizovanja.

 1. Operacioni blok - sprovodi operacioni rad hirurških bolesnika. U sklopu operacionog bloka funkcioniše 6 savremeno opremljenih operacionih sala koje omogućavaju izvodjenje i najkomplikovanijih procedura.
 • Šef odeljenja : Prim. dr  Vladimir Cijan
 • Glavna sestra : v.m.s. Nataša Petković
 1. Odeljenje za Intenzivnu negu - sprovodi lečenje teških operisanih i neoperisanih bolesnika, vitalno ugroženih, koji zahtevaju kontinuirani monitoring i  intenzivno lečenje i negu. Primenjuje sve moderne oblike reanimacije, respiratorne potpore i disajne terapije, kontinuirani monitoring i intenzivnu terapiju.
 • Šef odeljenja : dr Branislava Jošić
 • Glavna sestra : v.m.s. Gordana Janković
 1. Odeljenje za poluintenzivnu negu - sprovodi lečenje operisanih i neoperisanih bolesnika kojima su neophodni terapija kiseonikom, aktivna nazogatrična sukcija ili podvodna drenaža grudnog koša sa negativnim pritiskom te intenzivni monitoring do završetka lečenja ili prelaska na druga odeljenja.
  (tel. 0111-3810444)
 • Šef odeljenja: dr Miomir Marković
 • Glavna sestra: v.m.s Danijela Lasica
 • Specijalisti opšte hirurgije: dr Igor Torbica, dr Slavoljub Drašković
 • Doktor medicine: dr Jovan Juloski
  radno vreme ambulante: četvrtak od 07.00 do 13.00
 1. Odeljenje kolorektalne hirurgije - obavlja sve vrste operativnih procedura zbog malignih ili benignih oboljenja debelog creva, disfunkcije ili oštećenja pelvičnog poda, rektuma ili anusa; korektivne i rekonstruktivne procedure u vezi sa kolo- i ileostomijama; operacije  zbog benignih proktoloških oboljenja (hemoroidi, analne fisure i perianalne fistule). Pored klasicnog operativnog zahvata, koristi se i savremeni minimalno-invazivni pristup tj. laparoskopske operacije benignih i malignih bolesti debelog creva.
  (tel. 011-3810-386, 3810-414)
 • Šef odeljenja: Mr sc med dr Igor Krdžić
 • Glavna sestra: v.m.s Milka Manojlović
 • Specijalista opšte hirurgije: dr Marko Kenić 
 • Doktor medicine: Dr Vladica Ćuk 
  Radno vreme ambulante ponedeljak od 07.00 do 13.00
 • Šef odseka za koloproktologiju : Mr sc dr Milena Šćepanović
  Radno vreme ambulante:  četvrtkom od 13.00 do 18.00

5. ​Odeljenje za opštu i onkološku hirurgiju - obavlja klinička ispitivanja kod hitnih i nedovoljno ispitanih slučajeva u bolesnika sa malignim i zapaljenskim oboljenjima jednjaka, želuca, tankog creva, pankreasa, jetre i žučnih puteva. Sprovodi operativne procedure iz ezofago-gastrična hirurgije (sve vrste   operativnih procedura zbog maligne ili benigne patologije jednjaka i  želuca); hepato-bilio-pankreatične hirurgije (laparoskopsko i klasično odstranjivanje žučne kese, operacije na žučnim putevima i jetri zbog maligne ili benigne patologije, operacije na slezini, operacije za hronični i akutni pankreatitis  i neoplazmu pankreasa) kao i  konzervativno i kombinovano lečenje ovih bolesnika.

Obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i      kombinovano lečenje bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz oblasti opšte hirurgije u njenom najširem smislu. 

(tel. 011-3810411)

 • Šef odeljenja: dr Žarko Pudar
 • Glavna sestra: v.m.s. Snezana Savić
 • Specijalisti opšte hirurgije: dr Petar Kostić, dr Miloš Branković, dr Slaviša Sekulić
  Radno vreme ambulante: sreda od 07.00 do 13.00
 • Šef odseka za hirurgiju prednjeg trbušnog zida: Prim. dr Vladimir Cijan

            Odsek sa hirurgiju prednjeg trbušnog zida

U okviru odseka postoji i specijalizovani centar za preponske hernije “Hernija Servis” koji se bavi lečenjem bolesnika sa preponskim hernijama po principima jednodnevne hirugije.

Radno vreme ambulante “Hernija Servis”-a : svaki drugi utorak u mesecu od 13-19h.  (tel. 011-3810411/432)

 1. Odeljenje za endokrinu hirurgiju - obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa benignim i malignim bolestima štitaste, paraštitastih i nadbubrežnih žlezda kao i endokrinog pankreasa. Primenjuje savremene tehnologije i procedure u hirurškom tretmanu pacijenata (minimalno-invazivni pristup, ultrazvučne makaze, intraoperativni monitoring paratiroidnog hormona...)

(tel. 011-3810414, 3810-340)

 • Šef odeljenja: Doc. dr sci med Bojan Kovačević
 • Glavna sestra: v.m.s. Slavica Borovčanin
 • Specijalisti opšte hirurgije: dr Miloš Martinović
 • Doktor medicine : dr Milovan Karamarković
  Radno vreme ambulante:  petak od 07.00-13.00
 1. Odeljenje za minimalno invanzivnu hirurgiju - vrši operativne zahvate na digestivnom traktu, trbušnom zidu i parenhimatoznim organima abdomena koristeći minimalno invanzivni pristup , laparoskopskim metodama primenom savremenih hirurških tehnologija. Rutinski sprovodi laparoskopsko odstranjenje žučne kese, laparoskopske operacije preponskih i drugih trbušnih hernija, laparoskopske resekcije debelog creva.

(tel. 011-3810210)

 • Načelnik odeljenja vd: Dr sci med Predrag Bojović
 • Glavni tehničar : v.m.s. Snežana Mitić
 • Specijalisti opšte hirurgije: Mr sci med Zlatko Bokun
 • Doktor medicine: dr Elvis Isaković
  Radno vreme ambulante : ponedeljkom od 10.00 do 13.00
 1. Odeljenje za vaskularnu hirurgiju - obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa oboljenjima i povredama krvnih sudova trbuha i ekstremiteta. Sprovodi sve vrste hirurških zahvata na perifernim i glavnim arterijskim krvnim sudovima, površinskom i dubokom venskom sistemu. U saradnji sa radiolozima sprovode se minimalno-invazivne procedure na perifernim arterijama (plasiranje stentova).
  U proceduri je uvođenje laserskih operacija vena.
   (tel. 011-3810-366)
 • Šef odeljenja: Asist. mr sci med dr Zvezdan Stefanović
 • Glavna sestra: v.m.s. Danica Ristić
 • Specijalisti opšte hirurgije: Prim. dr Marijan Ilić, Prim. dr sci med Dušan Gligorijević, Mr sci med dr Radislav Ašćerić, dr Jelena Adam (subspecijalista vaskularne hirurgije) ;  Specijalista vaskularne hirurgije: dr Miroslava Popović
  Radno vreme ambulante : utorak - petak od 07.00 do 13.00
 • Šef odseka za nefrovaskularnu hirurgiju: dr Jelena Adam

Odsek za nefrovaskularnu hirurgiju - sprovodi obezbeđivanje vaskularnog pristupa za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu; vrši transpoziciju krvnih sudova, ugradjivanje spoljnih i unutrašnjih proteza kao i rešavanje komplikacija ovih intervencija ( aneurizmektomije i trombektomije ).

 1. Odeljenje za specijalističko-konsultativnu delatnost
 • Šef odeljenja: dr  Aleksandar Filipović
 • Glavna sestra: v.m.s. Vidosava Vince
  Radno vreme:
  radnim danom od 07-19h;
  subotom od 07-12h 

a)Odsek za ambulantno-specijalističke preglede  - obezbedjuje i sprovodi poliklinički rad u ambulantama Specijalističke poliklinike u okviru redovnog rada kao i za vreme gradskog prijemnog dežurstva .

(tel. 011-3810-266   i tel.  3810-418 )

b)Odsek  jednodnevne hirurgije - organizuje i sprovodi rad u okviru jednodnevnog operativnog, konzervativnog i kombinovanog lečenja. Sprovodi manje hirurške intrervencije .

Na Klinici postoji mogućnost prijema  pacijenta u jedan od tri  savremeno opremljena apartmana.  

Powered by CMS STUDIO