Kilinika za hirurgiju "Nikola Spasić"

Adresa: Dimitrija Tucovića 161, Beograd

Radno vreme ambulante:

pre  podne   07h-13h

posle  podne  13h-19h

Vreme posete: Svakim danom od 14 do 15 h, a vikendom i praznicima od 14 do 16h.

e-mail:

Direktor klinike : Prof. dr  sci med Aleksandar Karamarković

Specijalista opšte hirurgije: Prof. dr  sci med Vladimir Ćuk

Pomoćnik rukovodioca klinike - zamenik Direktora klinike:  dr Žarko Pudar

Glavna sestra: vms Marica Bogdanović

Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz područja opšte hirurgije, kao i iz užih područja kojima se bave organizacione jedinice u njegovom sastavu. Kliničko odeljenje za hirurgiju obavlja specijalističko konsultativne preglede, pruža ambulantno polikliničke usluge i zbrinjava urgentne hirurške slučajeve.

Kliničko odeljenje za hirurgiju ima 107  kreveta   medju kojima i 10  kreveta intenzivne nege(intezivna nega drugog nivo 7 kreveta i intezivna nega trećeg nivo 3 kreveta) moderan operativni blok sa 6 operacionih sala i jednu operacionu salu za jednodnevnu hirurgiju.

Godišnje se, na kliničkom odeljenju za hirurgiju, obavi preko 3500 operacija i pregleda oko 30000 pacijenata.

Nastavna i naučna delatnost

Kliničko odeljenje za hirurgiju  predstavlja nastavnu bazu Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i edukacionu bazu za specijalizante iz oblasti opšte hirurgije, urologije i ortopedije sa traumatologijom Medicinskog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Visoke zdravstvene škole strukovnih studija Zemun  u Beogradu i Srednje medicinske škole Zvezdara u Beogradu. Naučno-istraživačka delatnost se ogleda u izradi doktorskih, magistarskih i akademskih specijalističkih studija, te brojnim naučnim radovima objavljivanim u stručnim časopisima i izlaganim na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Klinika za hirurgiju ima u svom sastavu jedinice nižeg nivoa i organizovanja.

 1. Kliničko odeljenje operacionog  bloka sa centralnom streilizacijom  - sprovodi operacioni rad hirurških bolesnika. U sklopu operacionog bloka funkcioniše 6 savremeno opremljenih operacionih sala koje omogućavaju izvodjenje i najkomplikovanijih procedura.
  • Načelnik  odeljenja : Prim. Dr  Vladimir Cijan
  • Glavna sestra : v.m.s. Nataša Petković

 

 1. Kliničko odeljenje za intenzivnu negu - sprovodi lečenje teških operisanih i neoperisanih bolesnika, vitalno ugroženih, koji zahtevaju kontinuirani monitoring i  intenzivno lečenje i negu. Primenjuje sve moderne oblike reanimacije, respiratorne potpore i disajne terapije, kontinuirani monitoring i intenzivnu terapiju.
  • Načelnik  odeljenja : A nesteziolog Dr Branislava Jošić
  • Glavna sestra : v.m.s. Gordana Janković

 

 1. Kliničko odeljenje za poluintenzivnu negu - sprovodi lečenje operisanih i neoperisanih bolesnika kojima su neophodni terapija kiseonikom, aktivna nazogatrična sukcija ili podvodna drenaža grudnog koša sa negativnim pritiskom te intenzivni monitoring do završetka lečenja ili prelaska na druga odeljenja.
  (tel. 0111-3810444)
  • Načelnik  odeljenja: dr Miomir Marković
  • Glavna sestra: v.m.s Danijela Lasica
  • Specijalisti opšte hirurgije: dr Igor Torbica, dr Slavoljub Drašković
  • Doktor medicine : dr Jovan Juloski
   radno vreme ambulante:  petkom od 07.00 do 13.00

 

 1. Kliničko odeljenje za kolorektalnu  hirurgijeu - obavlja sve vrste operativnih procedura zbog malignih ili benignih oboljenja debelog creva, disfunkcije ili oštećenja pelvičnog poda, rektuma ili anusa; korektivne i rekonstruktivne procedure u vezi sa kolo- i ileostomijama; operacije  zbog benignih proktoloških oboljenja (hemoroidi, analne fisure i perianalne fistule). Pored klasicnog operativnog zahvata, koristi se i savremeni minimalno-invazivni pristup tj. laparoskopske operacije benignih i malignih bolesti debelog creva.
  (tel. 011-3810-386, 3810-414)
  • Načelnik  odeljenja: Mr sc med dr Igor Krdžić
  • Glavna sestra: v.m.s Milka Manojlović
  • Kl.ass.dr  sci. med.  Ljiljana Milić
  • Specijalisti opšte hirurgije: dr Marko Kenić 
  • Doktor medicine- Dr Vladica Ćuk 
     Radno vreme ambulante:  utorak od 07.00 do 13.00

Obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i      kombinovano lečenje bolesnika koji su primljeni zbog patoloških promena i stanja iz oblasti opšte hirurgije u njenom najširem smislu. 

(tel. 011-3810411)

Doktor medicine- Dr Radosav Radulović
Radno vreme ambulante: četvrtak od 07.00 do 13.00

U okviru odseka postoji i specijalizovani centar za preponske hernije “Hernija Servis” koji se bavi lečenjem bolesnika sa preponskim hernijama po principima jednodnevne hirugije.

Radno vreme ambulante “Hernija Servis”-a : svaki drugi utorak u mesecu od 13-19h.  (tel. 011-3810411/432)

 

 1. Kliničko odeljenje za opštu i onkološku hirurgiju - obavlja klinička ispitivanja kod hitnih i nedovoljno ispitanih slučajeva u bolesnika sa malignim i zapaljenskim oboljenjima jednjaka, želuca, tankog creva, pankreasa, jetre i žučnih puteva. Sprovodi operativne procedure iz ezofago-gastrična hirurgije (sve vrste   operativnih procedura zbog maligne ili benigne patologije jednjaka i  želuca); hepato-bilio-pankreatične hirurgije (laparoskopsko i klasično odstranjivanje žučne kese, operacije na žučnim putevima i jetri zbog maligne ili benigne patologije, operacije na slezini, operacije za hronični i akutni pankreatitis  i neoplazmu pankreasa) kao i  konzervativno i kombinovano lečenje ovih bolesnika.
  • Načelnik odeljenja: dr Žarko Pudar
  • Glavna sestra: v.m.s.  Ljiljana Stefanović
  • Specijalisti opšte hirurgije: dr Petar Kostić, dr Miloš Branković, dr Slaviša Sekulić
  • Šef odseka za herniologiju: Prim. dr Vladimir Cijan

(tel. 011-3810414, 3810-340)

 

 1. Kliničko odeljenje za endokrinu  i abdominalnu hirurgiju - obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa benignim i malignim bolestima štitaste, paraštitastih i nadbubrežnih žlezda kao i endokrinog pankreasa. Primenjuje savremene tehnologije i procedure u hirurškom tretmanu pacijenata (minimalno-invazivni pristup, ultrazvučne makaze, intraoperativni monitoring paratiroidnog hormona...)
  • Načelnik  odeljenja: Doc. dr sci med Bojan Kovačević
  • Glavna sestra: v.m.s. Slavica Borovčanin
  • Specijalisti opšte hirurgije: dr Miloš Martinović
  • Doktor medicine : dr Milovan Karamarković
   Radno vreme ambulante:  ponedeljak od 07.00-13.00

(tel. 011-3810210)

 

 1. Odsek za abdominalnu hirurgiju - vrši operativne zahvate na digestivnom traktu, trbušnom zidu i parenhimatoznim organima abdomena koristeći minimalno invanzivni pristup , laparoskopskim metodama primenom savremenih hirurških tehnologija. Rutinski sprovodi laparoskopsko odstranjenje žučne kese, laparoskopske operacije preponskih i drugih trbušnih hernija, laparoskopske resekcije debelog creva.
  • Šef odseka : Dr sci med Predrag Bojović
  • Glavna  sestra : v.m.s.  Milica Bogićević
  • Specijalisti opšte hirurgije: Mr sci med Zlatko Bokun
  • Doktor medicine : dr Elvis Isaković
   Radno vreme ambulante : sreda od 10.00 do 13.00

Odsek za nefrovaskularnu hirurgiju sa operacionom salom - sprovodi obezbeđivanje vaskularnog pristupa za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu; vrši transpoziciju krvnih sudova, ugradjivanje spoljnih i unutrašnjih proteza kao i rešavanje komplikacija ovih intervencija ( aneurizmektomije i trombektomije ).

 

 1. Kliničko odeljenje za vaskularnu hirurgiju - obavlja kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i kombinovano lečenje bolesnika sa oboljenjima i povredama krvnih sudova trbuha i ekstremiteta. Sprovodi sve vrste hirurških zahvata na perifernim i glavnim arterijskim krvnim sudovima, površinskom i dubokom venskom sistemu. U saradnji sa radiolozima sprovode se minimalno-invazivne procedure na perifernim arterijama (plasiranje stentova).
  U proceduri je uvođenje laserskih operacija vena.
   (tel. 011-3810-366)
  • Načelnik  odeljenja: Asist. mr sci med dr Zvezdan Stefanović
  • Glavna sestra: v.m.s. Danica Ristić
  • Specijalisti opšte hirurgije: Prim. dr Marijan Ilić, Prim. dr sci med Dušan Gligorijević, Mr sci med dr Radislav Ašćerić, dr Jelena Adam (subspecijalista vaskularne hirurgije) ;  Specijalista vaskularne hirurgije: dr Miroslava Popović
   Radno vreme ambulante : utorka - petak od 07.00 do 13.00
  • Šef odseka za nefrovaskularnu hirurgiju sa operacionom salom : dr Jelena Adam

 

 1. Kliničko odeljenje za specijalističko-konsultativnu delatnost sa dnevnom bolnicom
  • Načelnik odeljenja  : dr  Aleksandar Filipović
  • Glavna sestra: v.m.s. Vidosava Vince
   Radno vreme:
   radnim danom od 07-19h;
    

Na Klinici postoji mogućnost prijema  pacijenta u jedan od tri  savremeno opremljena apartmana.  

Powered by CMS STUDIO