Bolnica za pedijatriju "Dr Olga Popović - Dedijer"

Adresa bolnice: Mije Kovačevića br.13, Beograd

Radno vreme:
Naša bolnica radi svakog dana 24 časa i uključena je u gradsko dežurstvo po rasporedu sa drugim Dečijim bolnicama sekundarnog nivoa.

Vreme posete: svaki dan 15 -16h; subotom, nedeljom i u vreme praznika  14 -16h.

Telefoni dostupni pacijentima:

+ 381 11 20 84 550

e-mail: olgadedijer.glavnasestra@gmail.com

Načelnik  Bolnice za pedijatriju: Prim dr Vojislav Lekić
Glavna sestra bolnice: Dragana Palalić, vms

Bolnica za pedijatriju “Dr Olga Popović - Dedijer” osnovana je  1949. godine. Od 1967. godine je u sastavu KBC Zvezdara.

Bolnica funkcioniše kao Dečija bolnica sekundarnog nivoa, raspolaže kapacitetom od 40 postelja i zbrinjava opštu pedijatrijsku patologiju. U sastavu bolnice funkcioniše abulantno - poliklinička služba, dnevna bolnica, kabinet za funkcionalnu dijagnostiku i odeljenje stacionara. Obavljaju se konsultativni pregledi za decu na drugim odeljenjima, sprovode se dijagnostičke procedure (UZ pregledi, RTG, spirometrija i alergološki testovi).

Lekari:

 1. 1.      Načelnik bolnice:

  prim. dr Vojislav Lekić- specijalista pedijatrije

  2.      Zamenik načelnika:

  dr  Blažo Kuculović -specijalista pedijatrije

  3.      Šef odeljenja:

  Dr  Mirjana Jovičić-  specijalista pedijatrije - gastroenterolog

  4.      Prim. Dr  Dragana Ristić - specijalista pedijatrije- gastroenterolog

  5.      Šef ambulantno - polikliničke službe:

  Dr  Aleksandra Bojović- specijalista pedijatrije

  6.      Dr Sandra Bošković- specijalista pedijatrije

  7.      Dr Milan Simić- klinički lekar

   

Powered by CMS STUDIO