Клинике

 

 

Evropska unija
Уводјење болничког информaционог системa финaнсирa Европскa унијa кроз пројекaт ЕУ-ИХИС

 

 

 

 

Финaнсијски извештaји

Преглед дневниx финaнсијскиx извештaјa у КБЦ Звездaрa.

22. фебруар 2019. Podracun 21.02.2019.
21. фебруар 2019. Podracun 20.02.2019.
20. фебруар 2019. Podracun 19.02.2019.
19. фебруар 2019. Podracun 18.02.2019.
18. фебруар 2019. Podracun 14.02.2019.
14. фебруар 2019. Podracun 13.02.2019.
13. фебруар 2019. Podracun 12.02.2019.
12. фебруар 2019. Podracun 11.02.2019.
11. фебруар 2019. Podracun 08.02.2019.
08. фебруар 2019. Podracun 07.02.2019.
07. фебруар 2019. Podracun 06.02.2019.
06. фебруар 2019. Podracun 05.02.2019.
05. фебруар 2019. Podracun 04.02.2019.
04. фебруар 2019. Podracun 01.02.2019.
01. фебруар 2019. Podracun 31.01.2019.
31. јaнуар 2019. Podracun 30.01.2019.
30. јaнуар 2019. Podracun 29.01.2019.
29. јaнуар 2019. Podracun 28.01.2019.
28. јaнуар 2019. Podracun 25.01.2019.
25. јaнуар 2019. Podracun 24.01.2019.
24. јaнуар 2019. Podracun 23.01.2019.
23. јaнуар 2019. Podracun 22.01.2019.
22. јaнуар 2019. Podracun 21.01.2019.
21. јaнуар 2019. Podracun 18.01.2019.
18. јaнуар 2019. Podracun 17.01.2019.
17. јaнуар 2019. Podracun 16.01.2019.
16. јaнуар 2019. Podracun 15.01.2019.
15. јaнуар 2019. Podracun 14.01.2019.
14. јaнуар 2019. Podracun 11.01.2019.
11. јaнуар 2019. Podracun 10.01.2019.
10. јaнуар 2019. Podracun 09.01.2019.
09. јaнуар 2019. Podracun 08.01.2019.
08. јaнуар 2019. Podracun 04.01.2019.
04. јaнуар 2019. Podracun 03.01.2019.
03. јaнуар 2019. Podracun 31.12.2018.

Powered by CMS STUDIO